Cảnh báo

Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001-2000

 

  1. Hãy đi lên từ văn hóa – Văn hóa vừa là niềm tin vừa là động lực và là mục đích vươn tới nhằm phục vụ được tố hơn các nhu cầu của khách hàng. Toàn bộ hệ thống kinh doanh của Công ty phải tuân thủ định hướng này. Hãy cùng nhau đoàn kết, phấn đấu không ngừng nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tất cả vì lợi ích khách hàng.
  2. Khách hàng luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Khẩu hiệu hành động này đặt ra yêu cầu phục vụ khách hàng của Công ty là tối thượng.
  3. Phải luôn lăng nghe với thái độ thật sự cầu thị đối với mọi ý kiến đóng góp của khách hàng. Phải thường xuyên giữ gìn mối lien hệ mật thiết với khách hàng. “Trung thành, Tận tụy” là thể hiện tính cạnh tranh lành mạnh và tích cực nhất.
  4. Mọi hoạt động kinh doanh của công ty phải lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo chất lượng sản phẩm dịch vụ. Phải chu đáo tận tâm phục vụ khách hàng để đón nhận từ khách hàng sự mến mộ và tin cậy.
  5. Trên quan điểm “Con người là nhân tố quyết định” để xây dựng chiến lược ngồn lực nhằm tạo dựng một đội ngũ cán bộ công nhân viên tâm huyết, gắn bó lâu dài với Công ty và có đầy đủ năng lực để phục vụ một cách tốt nhất cho sự phát triển của Công ty.

Cảnh báo