CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Hãy đi lên từ văn hóa – Văn hóa vừa là niềm tin vừa là động lực và là mục đích vươn tới nhằm phục vụ được tố hơn các nhu cầu của khách hàng. Toàn bộ hệ thống kinh doanh của Công ty phải tuân thủ định hướng này. Hãy cùng nhau đoàn kết, phấn đấu không ngừng nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tất cả vì lợi ích khách hàng.

Khách hàng luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Khẩu hiệu hành động này đặt ra yêu cầu phục vụ khách hàng của Công ty là tối thượng.

Phải luôn lăng nghe với thái độ thật sự cầu thị đối với mọi ý kiến đóng góp của khách hàng. Phải thường xuyên giữ gìn mối lien hệ mật thiết với khách hàng. “Trung thành, Tận tụy” là thể hiện tính cạnh tranh lành mạnh và tích cực nhất.

 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến Vàng Group - KVG cam kết thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và cải tiến thường xuyên tính hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

Công ty KVG phấn đấu trở thành công ty vận tải có tầm cỡ trong khu vực, có quy mô đa nghề và có trình độ chuyên môn cao, giữ vai trò là một trong những đơn vị mạnh trong cả nước về lĩnh vực vận tải.