Tháng 1/2020: Vận tải hàng hóa tăng 10,7% so với tháng 1/2019

Tháng 1/2020: Vận tải hàng hóa tăng 10,7% so với tháng 1/2019

Hoạt động vận tải trong tháng 1/2020 tăng cao so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa trong dịp Tết tăng mạnh.

Tháng 1/2020: Vận tải hàng hóa tăng 10,7% so với tháng 1/2019

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vận tải hàng hóa tháng 1/2020 ước tính đạt 156,6 triệu tấn hàng hóa, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 30,1 tỷ tấn.km, tăng 8,5%, trong đó vận tải trong nước đạt 153,5 triệu tấn, tăng 10,8% và 16,8 tỷ tấn.km, tăng 11%; vận tải ngoài nước đạt 3,1 triệu tấn, tăng 6,1% và 13,3 tỷ tấn.km, tăng 5,4%.

 

Xét theo ngành vận tải, vận tải hàng hóa đường bộ tháng Một đạt 122,1 triệu tấn, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước và 8,2 tỷ tấn.km, tăng 11,2%; đường thủy nội địa đạt 26,7 triệu tấn, tăng 6,1% và 5,7 tỷ tấn.km, tăng 6,7%; đường biển đạt 7,4 triệu tấn, tăng 7,2% và 15,1 tỷ tấn.km, tăng 7,1%; đường hàng không đạt 45,6 nghìn tấn, tăng 45,4% và 767,8 triệu tấn.km, tăng 35,6%; đường sắt đạt 390,8 nghìn tấn, giảm 7,2% và 271,7 triệu tấn.km, giảm 13,7%.

 

Vận tải hành khách tháng 1/2020 ước tính đạt 482,7 triệu lượt hành khách vận chuyển, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2019 và luân chuyển 23,6 tỷ lượt hành khách.km, tăng 16,9%, trong đó vận tải trong nước đạt 481,1 triệu lượt khách, tăng 15,1% và 18,6 tỷ lượt khách.km, tăng 16,9%; vận tải ngoài nước đạt 1,6 triệu lượt khách, tăng 13,9% và gần 5 tỷ lượt khách.km, tăng 17%.

 

Xét theo ngành vận tải, vận tải hành khách đường bộ tháng Một đạt 459,3 triệu lượt khách, tăng 15,5% và 15,2 tỷ lượt khách.km, tăng 11,5%; đường thủy nội địa đạt 17 triệu lượt khách, tăng 4,8% và 357,7 triệu lượt khách.km, tăng 7,7%; đường hàng không đạt 5,2 triệu lượt khách, tăng 27,9% và 7,6 tỷ lượt khách.km, tăng 30,5%; đường biển đạt 608 nghìn lượt khách, tăng 2,6% và 42,7 triệu lượt khách.km, tăng 7%; riêng ngành đường sắt mặc dù số lượt hành khách vận chuyển đạt 597,9 nghìn lượt khách, giảm 2,1% nhưng số lượt hành khách luân chuyển đạt 275,1 triệu lượt khách.km, tăng 10,7% do nhu cầu đi lại các tuyến đường dài của hành khách tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán.

 

VITIC tổng hợp/ Tham khảo số liệu của Tổng cục Thống kê (tháng 1/2020)

ST: Kiến Vàng Group

Hệ thống kho hàng Hệ thống kho hàng
Chính sách bồi thường Chính sách bồi thường
Theo dõi đơn hàng Theo dõi đơn hàng
Nhận báo giá Nhận
báo giá